Report

48 procent af virksomheder underlagt lov om måltal har ingen kvinder i bestyrelsen

Dette notat er et øjebliksbillede af, hvordan det går med kønsfordelingen i de øverste ledelsesorganer i Danmarks største virksomheder

I knap halvdelen af Danmarks store virksomheder er der ingen kvinder i bestyrelsen. Disse virksomheder er ellers underlagt lov om måltal, som har til formål at fremme antallet af kvinder i bestyrelseslokalet.

Download report

Udgivelsesdato

October 1, 2020