Report

Betydningen af lokale arbejdstidsaftaler for fastholdelse af folkeskolelærere

En analyse af udviklingen i, hvor mange lærere der overvejer at skifte job i kommuner med og uden en lokal arbejdstidsaftale i hhv. 2013 og 2017

Analysen undersøger udviklingen i andelen af lærere, som overvejer at skifte job på grund af arbejdsforholdene i kommunen, henholdsvis før og efter indførelsen af de nye arbejdstidsregler.

Download report

Udgivelsesdato

May 1, 2018