Report

Efterforsorg i en Housing First-strategi

- et litteraturstudie

En gennemgang af litteraturen vedrørende efterforsorg og herbergers
rolle i overgangen fra hjemløshed til egen bolig.

Download report

Udgivelsesdato

April 1, 2021