Report

Ekstern evaluering af projekt: ”Bedre trivsel og forebyggelse blandt anbragte børn og unge”

Et samarbejde mellem VELUX FONDEN og LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution

Nærværende rapport er en slutevaluering af LIVa –Forening mod skadevirkninger af prostitution (LIVa)’sprojekt ”Bedre trivsel og forebyggelse blandt anbragte børn og unge”.

Download report

Udgivelsesdato

September 1, 2018