Report

En ny generation på arbejdsmarkedet

En undersøgelse af unges forventninger til, bekymringer for og oplevelser med at træde ud på arbejdsmarkedet

En ny generation, Gen-Z, træder i disse år ud på arbejdsmarkedet. Vi har hjulpet FH med at undersøge, hvad unge drømmer og bekymrer sig om ved arbejdslivet, når de står på tærsklen til det. Vi har desuden set på, hvordan unge trives, når de netop er trådt ud i arbejdslivet.

Et par hovedresultater fra rapporten:

- FAGLIGHED: De er stolte af deres fag, og de går op i at levere fagligt på deres arbejdsplads. De vil gøre noget, de er gode til – det er noget af det vigtigste for 52% af alle unge i alderen 18-30 år. Derfor er den faglige tilstrækkelighed noget af det, der bekymrer rigtig mange af de unge under uddannelse. Har jeg fundet min rigtige hylde? Er jeg klædt på til det hektiske liv på en arbejdsplads? Er der nogen til at hjælpe mig, hvis tingene er svære? De fleste ude arbejdspladserne oplever heldigvis, at de lykkes med at slå til fagligt, men en femtedel oplever i høj grad, at de ikke kan leve op til det, der forventes af dem.

- TRIVSEL OG FÆLLESSKAB: Præmisserne for at kunne levere på jobbet er ikke kun faglighed. Det er vigtigt for de unge med et godt fagligt og socialt fællesskab på arbejdspladsen, så man nemt kan få sparring og feedback eller bringe sine idéer og holdninger på banen, og så man trygt kan søge hjælp og aflastning, hvis arbejdspresset bliver for stort. Derfor er det ærgerligt, at hver 7. ung mellem 18 og 30 år føler sig ensom på arbejdspladsen. Blandt ensomme er oplevelser med stress og manglende faglig tilstrækkelighed mere end dobbelt så stor som blandt de unge, der ikke er ensomme.

- LØN: Mere end hver tredje ung oplever i dag, at de ikke tjener nok. Følelsen af at lønnen ikke slår til er udbredt på tværs af alle unge, men særlig udbredt blandt ufaglærte, faglærte og unge med en MVU. Gen-Z er opvokset med finanskrise og har de seneste år oplevet kraftig inflation, og spørgsmålet om at tjene nok er et tydeligt tema i de unges tanker om og oplevelser med arbejdslivet.

- STRESS OG OVERSKUD: De største bekymringer blandt unge i uddannelse handler om det arbejdspres, der møder dem på arbejdsmarkedet – og den bekymring er ikke taget ud af den blå luft. Omkring hver fjerde i job svarer, at de i høj grad oplever at være stressede på deres arbejde, og lige så mange oplever, at de ikke orker andet i deres hverdag end at gå på arbejde. To grupper står frem her. Det er dels unge mellemledere, dels unge forældre (under 30 år), jf. nedenfor.

- UNGE FORÆLDRE UNDER PRES: Unge forældre står i vores undersøgelse frem som en gruppe, der generelt trives dårligere på arbejdsmarkedet. De er både mere stressede, mangler overskud, men oplever også flere problemer med følelsen af fællesskab, faglig selvtillid – og virker i det hele taget mere pressede. Og især unge fædrene boner ud. Fædrerollen er i disse år er under forandring med øgede forventninger til fædres forældreansvar. Så måske kommer nogle unge fædre kommer i klemme mellem deres forventninger til præstationer på jobbet og ændrede krav til – og ønsker om – en ny, moderne faderrolle? Eller måske er arbejdspladserne ikke alle steder klar til at favne mænd, der tager barsel, barns sygedage og går tidligt for at hente børn?

Download report

Udgivelsesdato

May 22, 2024