Report

Folkekirkens potentialer og barrierer blandt unge voksne

Opdragsgiver til analysen er Vesterbro sogn og uKirke vesterbro

I foråret 2020 gennemførte Analyse & Tal en stor spørgeskemaundersøgelse til 1103 danskere mellem 22 og 35 år. Formålet med analysen er at undersøge, hvilke potentialer og barrierer der er for, at folkekirken bliver et relevant fællesskab for unge voksne i dag.

Download report

Udgivelsesdato

March 1, 2020