Report

Kommuners og regioners brug af arbejds- og lærlingeklausuler

Analyse & Tal F.M.B.A har på vegne af 3F kortlagt kommuner og regioners brug af arbejds- og lærlingeklausuler.

I indeværende rapport undersøges kommuners og regioners brug af arbejdsklausuler og lærlingeklausuler indenfor udvalgte områder.

Download report

Udgivelsesdato

October 7, 2021