Report

Lige adgang til praktikpladser

Institut for Menneskerettigheder

Undersøgelsen handler om de udfordringer der kan være for etniske minoriteter i forhold til korrespondancen og samarbejdet mellem virksomheder og erhvervsskoler, når der indgås aftaler om praktik.

Download report

Udgivelsesdato

January 1, 2017