Report

Politikernes Nyhedsdeling

Analyse & Tal / Common Consultancy har for 3F Fagbladet kortlagt mønstre i danske politikeres deling af nyhedshistorier på Facebook.

Kortlægningen viser, at mængden af fælles nyhedshistorier politikerer referer til er næsten halvveret i løbet af de sidste 5 år.

Download report

Udgivelsesdato

August 16, 2021