Report

Retten til uddannelse

Når børn med handicap ikke går i skole

Analyse & Tal har stået for indhentning af spørgeskemabesvarelser og al efterfølgende databehandling i forbindelse med Institut for Menneskerettighedernes undersøgelse af børn med handicap, der ikke går i skole.

Download report

Udgivelsesdato

January 1, 2017