Report

Uønsket utenlandsk påvirkning?

Kortlægning og analyse af stortingsvalget 2021

Som led i den norske regeringens handlingsplan for at forhindre uønsket indflydelse av det norske stortingsvalg i 2021 undersøgte vi sammen med Forsvarets Forskningsinstitut og Common Consultancy, om udenlandske aktører forsøgte at påvirke valget. Undersøgelsen omfattede både statslige og ikke-statslige aktører. Vi fandt ikke tegn på direkte valgpåvirkning fra udenlandske aktører, men vi har afdækket aktive forsøg på at påvirke et norsk publikum fra udenlandske aktører.

Download report

Udgivelsesdato

January 1, 2022